събота, 14 декември 2013 г.

Когато ми е ниско

Когато ми е ниско, съм трева. 
А мравките изглеждат като хора. 
И не очакват да ги разбера. 
И не очакват да им отговоря. 

Когато ми е тъмно, си мълча.
Защото думите са непонятни.
И сякаш съм изгубила ключа. 
И сякаш ме сънува някой. 

Когато ми е ниско, съм сама. 
А самотата е така дълбока. 
И помня само пътя към дома. 
Човеците са нависоко. 

Тогава съм най-тихият сезон. 
И имам нужда от море и от кокиче. 
От думи, много думи за любов. 
И някой, който ме обича. 

Селвер