четвъртък, 12 декември 2013 г.

Не заспивай

Ако няма къде да се губиш, ела. 
Не заспивай сега. Не заспивай. 
Синеоки пътеки кръстосват нощта. 
И така да не ми се прибира. 

Ако няма къде да се губиш, ела. 
И не вярвай на зимните хора. 
Не пресичай без повод съня на пчела. 
Не забравяй, че всичко е обич. 

Ако няма къде да се губиш, ела. 
Препарираш ли нощем снежинки? 
Ако нямаш зелено море, ще ти дам.
Ако искаш глухарче, кажи ми. 

Завържи хвърчилата за късния влак.  
И на теб ли не ти се прибира? 
Ако няма къде да се губиш, ела. 
Не заспивай сега. Не заспивай. 

Селвер