сряда, 28 август 2013 г.

Какво остава?

                                  "След толкова копнеж какво остава?" 
                                                         Петранка Божкова


Остава онова усещане по миглите.  
Трептенето по кожата на дните. 
Среднощни безпорядъци във мислите. 
Предчувствия за рози по бодлите. 

Остава онова усещане по вените. 
За разстояния и за безплътност. 
Делфини по небцето на неделите. 
Трохи по пътя, за да се завърна. 

Остава онова усещане за солници 
във гърлото на всичките морета. 
Погрешно изживени вторници. 
И счупени рапани във сърцето. 

Остава онова усещане за някого 
в предградията на душата. 
В солените предсърдия на лятото. 
По всички миди на земята. 

Остава онова усещане по устните. 
Безсини отражения на думи. 
И някакви натрапчиви следчувствия, 
че няма кой да ме целуне. 

Селвер


Няма коментари: