неделя, 25 август 2013 г.

Сега разбирам по-добре камбаните

Сега разбирам по-добре камбаните. 
И знам защо морето вече е зелено. 
Защото някой ми е свършил синьото. 
А свърши ли ми синьото, не светя.   

Сега разбирам по-добре камбаните. 
И те са като мене - пълни с вятър. 
Понякога са пропасти обърнати. 
Ехтят и разтреперват тишината. 

Сега разбирам по-добре камбаните. 
И знам - невидими са им сърцата. 
И помнят всички свещи и мълчания. 
И помнят всеки бряг и всяко лято. 

Сега разбирам по-добре камбаните. 
Тежат и думите. Тежи и празнотата. 
И носим. Като кръст си носим раните. 
И дъждовете, и крилете, и вината... 

Селвер 

Няма коментари: